Czyszczenie detali metodą pirolizy

Czym jest proces pirolizy?

Proces pirolizy najłatwiej opisać, jako rozkład związków i substancji organicznych  poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury. Sam proces odbywa się jednak bez udziału tlenu i innych substancji katalitycznych. Dlatego, pirolizy nie należy mylić z wypalaniem. W wyniku działania procesu pirolizy powstają, między innym,i  karbonizaty i gazy palne.

O ile gazy odprowadzane są w odpowiedni sposób i trudno je dostrzec, o tyle pozostałości, w postaci karbonizatów, są łatwo zauważalne po zakończonym procesie i przypominają suchy, czarny pył, który usuwamy za pomocą substancji niskocząsteczkowych, czyli najczęściej zwykłej wody.

Jest to niezwykle wydajny proces oczyszczania ze względu na stosunkowo krótki czas i niskie zużycie energii. Przekłada się to bezpośrednio na niską emisyjność i ekologiczność procesu. 

Ponadto,  podczas oczyszczania nie dochodzi do uszkodzeń mechanicznych detalu, ponieważ jedyne, co bezpośrednio oddziałuje na detal to temperatura. Nie używamy żadnych procesów mechanicznych do czyszczenia wstępnego lub końcowego. 

Dlaczego piroliza, a nie czyszczenie chemiczne?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, nasz proces odbywa się jedynie z udziałem wysokiej temperatury, rzędu do 450 stopni Celsjusza, dzięki czemu nie naruszamy struktury materiału. Co więcej, nie dochodzi również do uszkodzeń mechanicznych, takich jak zarysowania lub pęknięcia, dlatego detal po czyszczeniu wygląda jak nowy.

Podczas naszej pracy wielokrotnie spotkaliśmy się z próbami czyszczenia mechanicznego lub chemicznego w zakładach i firmach, jednak nigdy nie były na tyle wydajny, aby przynieść wymierne korzyści. Często, długotrwałe, niebezpieczne dla zdrowia operatora lub uszkadzające strukturę i powierzchnię detalu, rozpuszczanie i skrobanie powodowało niedokładne czyszczenie i zarysowania, co prowadzi do szybszych uszkodzeń i powtórnych zabrudzeń. 

 

Nasza firma dysponuje piecami pirolitycznymi o różnych wymiarach komory załadunkowej. Nasze piece umożliwiają czyszczenie

Między innymi:

  • Układów gorąco-kanałowych po zalaniu
  • Końcówek dysz gorąco-kanałowych
  • Ślimaków o długości do 2000mm i średnicy 95mm
  • Złącz camlock w systemach drukarskich
  • Zawieszek lakierniczych
  • Wanien i kałamarzy drukarskich

i wielu innych…

  • ul. Prosta 3/5, 95-035 Ozorków
  • +48 518 150795
  • termocleanozo@gmail.com

Designed by  www.pcwebsite.pl